15 בספטמבר 2019

קול קורא: הצטרפות למאגר מועמדים-ות למועצת הפיס לתרבות ואמנות

מועצת הפיס לתרבות ואמנות מזמינה אנשי מקצוע מתחומי האמנות להגיש בקשה להיכלל במאגר המועמדים לחברות במועצה

חברי מועצת הפיס משתתפים בוועדות משנה של מועצת הפיס, על פי תחומי האמנויות בהם הם עוסקים. חבר במועצת הפיס יכול להיות חבר בוועדה אחת או יותר, בהתאם לתחומי עיסוקו המקצועי. חברות במועצה הינה ל-3 שנים. מעת לעת מסתיימת כהונת חברים ונוצר צורך במינוי חברים חדשים. לצורך מינוי חברים חדשים מתחומי האמנות, הקימה מועצת הפיס מאגר של מועמדים. המתאימים ביותר מקרב המועמדים הנכללים במאגר, עשויים להתמנות כחברים במועצת הפיס.

זכאים להגיש אנשי מקצוע בתחומים הבאים: ספרות ושירה, קולנוע, טלוויזיה וניו מדיה ואמנות חזותית.

תאריך אחרון להגשת מועמדויות – 18/9

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופס רישום