2 ביולי 2020

קול קורא: הפיצ’ינג העלילתי לסרטי גמר סטודנטים 2020 | פסטיבל חיפה

נפתחה ההגשה לפיצ’ינג העלילתי ה-6 לסרטי גמר סטודנטים לשנת 2020 במסגרת פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה. הסרטים הנבחרים יזכו במענקי הפקה

סטודנטים-ות הלומדים-ות בבתי הספר הגבוהים לקולנוע וטלוויזיה מוזמנים-ות להגיש מועמדות להשתתפות בפיצ׳ינג לסרטי גמר עלילתיים, במסגרת פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה.

המענק מיועד לסטודנטים הלומדים באחד מבתי-הספר הגבוהים לקולנוע בישראל ועוסקים בהפקה של סרט גמר עלילתי. זכאים למענק גם סטודנטים שסיימו את לימודיהם אך טרם הגישו סרט גמר ובלבד שהסרט מופק במסגרת בית הספר. השתתפות בפיצינג’ מיועדת אך ורק לפרויקטים אשר לא קיבלו תמיכה מאחת מקרנות הקולנוע הציבוריות – המענקים בהתאם להנחיות המועצה הישראלית לקולנוע.

הסרטים שייבחרו יזכו במענק קרן גשר ע״ס 23,000 ש״ח, או במענק הקרן החדשה לקולנוע ולטוויזיה ע״ 21,000 ש״ח.

האירוע יתקיים ביום רביעי 7 לאוקטובר, במתחם הפסטיבל.

מועד אחרון להגשה: 20/7/2020

לפרטים נוספים ולהגשה