2 באוקטובר 2019

קול קורא: הגשת הצעות לפיתוח סרטים באורך מלא – קולנוע במדבר

עד 30/10 | יוצרים-ות מוזמנים-ות להגיש הצעות לסרטים עלילתיים באורך מלא אשר יופקו בערבה

מיזם קולנוע דרום ערבה הוא יוזמה חדשה של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ומועצה אזורית ערבה
תיכונה במסגרת עדכון מבחני התמיכה לשנת 2019 של משרד התרבות, אשר הכיר בתחום תמיכה
חדש – תמיכה במוסדות אשר מסייעים בהפקה של סרטים המתקיימים בעיקרם באזורי הפריפריה
הגיאוגרפית או אשר יוצריהם/ן הם תושבי האזור.

בבסיס יוזמה זו, עומדת תפישה הרואה חשיבות בפיתוח תעשייה אזורית בפריפריה ובקידום שיח
תרבותי ומקצועי בין יוצרים/ות המתגוררים/ות באזור, לבין תעשיית הקולנוע הישראלית מהמרכז.
המיזם שואף להקנות כלים מקצועיים ליוצרים מהאזור ולסייע בידם בתהליך יצירתםן הקולנועית ולעודד
יוצרים מהמרכז לשאוב השראה ולעסוק בסיפורים וגיבורים מהפריפריה הגיאוגרפית.

קולנוע במדבר הינו מיזם הנועד לקדם יצירת סרטים עלילתיים באורך מלא, אשר יופקו בערבה.

תאריך אחרון להגשת הצעות: יום רביעי 30.10.19 עד השעה 23:59

*שימו לב: בהתאם למבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט
למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, ההגשות ייעשו בצורה אנונימית לחלוטין (כולל חומרי הגשה מצולמים).

לפרטים נוספים והגשה