12 בנובמבר 2018

קולות קוראים של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

הקרן פרסמה קולות קוראים לתמיכה בפרויקטים תיעודיים במסלולים שונים, לשלבי הפיתוח, ההפקה והשלמת ההפקה

תאריכי ההגשה האחרונים למסלולים השונים הם:

מסלול השלמה: 17/3

מסלול הפקה: 19/5

מסלול קופרודוקציות: 19/5

לפרטים נוספים:http://bit.ly/DocuNFCT