2 באוקטובר 2018

קולות קוראים לקרן גשר

נפתח מועד ההגשה השנתי של הקרן לתמיכה בפרויקטים ייעודיים, במסלולים: פיתוח, הפקה והשלמת הפקה

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, פועלת במטרה לקדם ייצוג הולם, מעמיק ואותנטי של הקבוצות השונות בחברה, על מנת לגשר על הפערים בין הרב-תרבותיות המאפיינת את החברה הישראלית, לבין השתקפותה על מסכי הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה ומתוך אמונה בכוחו של המסך לשמש בסיס להיכרות עם “האחר” ולקידום דיאלוג ורב שיח בחברה ככלי לשינוי חברתי.

הקרן מעודדת את העיסוק בסוגיות חברתיות כדוגמת: צדק חברתי, איכות הסביבה, היחס למהגר, לאָחֶר, מרכז מול פריפריה, לצד סרטים הנותנים ביטוי לזהויות אתניות, מגדר וקבוצות מיעוט בחברה. אלו הן חלק מהתמות המרכזיות המשתקפות בפעילות הקרן ובסרטים שהופקו בסיועה.

בין יעדיה של הקרן, לקדם יוצרים-ות בראשית דרכם המקצועית ויוצרים-ות הנמנים על קבוצות חברתיות אלו, וללוות אותם בתהליך הפיתוח, ההפקה וכן בשלבי השיווק וההפצה, לקרבם למרכז התעשייה ולסייע בידם להגיע למימוש הפוטנציאל והכישרון המקצועי שלהם, להרחיב את נקודות המבט המגוונות ובכך גם את מעגל היוצרים-ות בתעשייה. לשם כך, מפעילה הקרן תכניות מיוחדות ומגוונות המותאמות ליוצר ולנושא בו עוסקת יצירתו.

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופסי רישום