4 בספטמבר 2019

נפתח מועד תמיכה חדש של קרן רבינוביץ – השלישי לשנת 2019

עד: 4/10 | נפתח מועד הגשה מקוונת לבקשות תמיכה בתחומים השונים של קרן רבינוביץ לאמנויות – פרויקט קולנוע.

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט הקולנוע הישראלי שמחה לבשר לציבור היוצרים והיוצרות על פתיחת מועד הגשה מקוונת (אינטרנטית) של בקשות תמיכה בתחומים השונים של פרוייקט קולנוע. זהו מועד ההגשות השלישי של הקרן בתחום הקולנוע לשנת 2019.

ניתן להגיש בקשות לתמיכה במסלולים: הפקת סרט עלילתי באורך מלא, השלמת סרט עלילתי באורך מלא, פיתוח תסריט לסרט עלילתי באורך מלא, הפקת סרט תעודה, השלמת סרט תעודה, פיתוח סרט תעודה והפקת סרט גמר של סטודנט-ית.

לתשומת לב מגישי ומגישות הבקשות: בהתאם למבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט, חובה להגיש את כל המסמכים בבקשת התמיכה (פרט לטופס ההגשה המקוון ולקורות החיים) ללא ציון שם המפיק-ה, הבמאי-ת או התסריטאי-ת. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.

בסיום הליך הגשת הבקשה חובה על המגיש-ה לוודא קבלת מספר הגשה וקבלת דוא”ל אישור הגשה לכתובת הדוא”ל שהוזנה בטופס הבקשה המקוון, וזאת על מנת לוודא את קליטת הבקשה במערכת המקוונת. יש לשמור את דוא”ל האישור ואת מספר הבקשה לצורך מעקב.

תשובת הקרן לבקשת התמיכה תישלח לתיבת הדוא”ל שהוזנה לטופס ההגשה. התשובה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה.

המועד האחרון להגשת בקשת תמיכה: 4 לאוקטובר 2019

* הקרן ממליצה שלא להמתין עם הגשת הבקשה לימים האחרונים שלפני המועד האחרון. במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש-ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה

* לתשומת לבכם, מכיוון שהמועד האחרון להגשה הוא סמוך לאחר ראש השנה, מומלץ להגיש את הבקשות לכל המאוחר שבוע ימים לפני המועד האחרון.

בקשות התמיכה יתקבלו אך ורק דרך אתר האינטרנט של הקרן, בהתאם לכללים ולנהלים של פרויקט קולנוע של הקרן. (ישנה בעיה טכנית בהגשת הבקשות שצפויה להיפתר בימים הקרובים).

לפרטים נוספים באתר הקרן

לכללים ונהלים להגשה