1 ביולי 2019

הוארך המועד: השקעה בסרטים באורך מלא | קרן הקולנוע הישראלי

דדליין חדש: 1.9 | הוארך המועד להגשת מועמדות לשני מסלולי השקעה בהפקת סרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא: מסלול סרטי ביכורים ומסלול ליוצרים-ות ותיקים-ות

המועד החדש להגשה: 1/9/2019

ההגשה תיעשה באופן מקוון באמצעות כניסה/ הרשמה לאזור האישי באתר הקרן.

מידע על מסלולי ההשקעה בהפקה ניתן למצוא באתר הקרן או במשרדי הקרן: שד’ יהודית 12, תל אביב, טל’: 03-5628180