7 בנובמבר 2019

קול קורא: החממה האינטלקטואלית ליוצרי-ות קולנוע דוקומנטרי | מכון ון ליר

עד 6/12 | החממה, יוזמת מכון ון ליר, הפורום הדוקומנטרי בישראל וסינמטק ירושלים, שתתקיים השניה בפעם השנייה, מציעה למשתתפים-ות מסגרת לחשיבה ולביקורת על היצירה התיעודית בהקשריה האינטלקטואליים, החברתיים והתרבותיים. 

מכון ון ליר בירושלים, בשיתוף הפורום הדוקומנטרי בישראל וסינמטק ירושלים, מזמינים יוצרי-ות סרטים תיעודיים להשתתף בחממה ייחודית לקידום הקולנוע התיעודי, שתתקיים השנה בפעם השניה. החממה מציעה למשתתפים-ות מסגרת לחשיבה ולביקורת על היצירה התיעודית בהקשריה האינטלקטואליים, החברתיים והתרבותיים. היא תספק מרחב לפיתוח רעיונות, ותקדם שיתוף פעולה בין היוצרים-ות לבין עצמם, ובינם לבין חוקרים-ות באקדמיה, מתוך שאיפה לפתח את היצירה התיעודית בישראל.

החממה תציע למשתתפיה מסגרת לחשיבה ולביקורת על היצירה התיעודית בהקשרים אינטלקטואליים, חברתיים ותרבותיים. היא תספק מרחב לפיתוח רעיונות ותקדם שיתוף פעולה בין היוצרים לבין עצמם, ובינם לבין חוקרות וחוקרים באקדמיה, מתוך שאיפה לפתח את היצירה התיעודית בישראל. החממה מזמינה הצעות לסרטים שעשויים לעורר עניין רחב, מקומי ובין-לאומי, סרטים העוסקים ב”נושאים גדולים” המחייבים תחקיר מקיף ומעמיק, וסרטים בעלי אופי מחקרי ואינטלקטואלי בנושאים המשיקים לתחומי העיסוק של מכון ון ליר.

החממה תתחיל ב-7 בפברואר 2020 ותפעל ברציפות עד ה-19 ביוני 2020. שני מפגשים נוספים יתקיימו בספטמבר 2020. החממה תכלול עד עשרה פרויקטים/סרטים; כל פרויקט יזכה למענק פיתוח בסך 15,000 ₪ (כולל מע”מ), וישתתפו בהעשרים יוצרים לכל היותר – במאיות ובמאים, מפיקות ומפיקים. 

מפגשי החממה והקשר עם חוקרי מכון ון ליר יאפשרו ליוצרות וליוצרים להרחיב את ההקשר האינטלקטואלי של עבודתם הקולנועית, להעמיק את המחקר שניצב בבסיסה, ולעבד את רעיונותיהם מתוך ראייה רחבה יותר שתאפשר להם לקדם את רעיונותיהם לקראת יצירה תיעודית בשלה.

החממה מיועדת ליוצרים פעילים, בוגרי לימודים גבוהים בקולנוע, שבאמתחתם סרט תיעודי אחד לפחות והם עובדים כעת על יצירה תיעודית חדשה – סרטים באורך של שעה, סרטים באורך מלא, סדרות תיעודיות וסדרות רשת. אנו שואפים לגבש קבוצה מגוונת של יוצרים, בשלבים שונים של הקריירה המקצועית שלהם – מכל גיל, מגדר, מגזר ורקע חברתי ואישי – שיוכלו לצאת נשכרים מהמפגש האינטלקטואלי והיצירתי שהמסגרת מציעה. אפשר להגיש מועמדות בכל שלב של היצירה: משלב הרעיון הראשוני, דרך שלב הפיתוח, התחקיר והכתיבה, ועד שלב העריכה המוקדמת (ראף קאט) של סרטים שכבר צולמו. על מנת שההשתתפות בחממה אכן תשפיע על היצירה באופן משמעותי, לא יתקבלו פרויקטים בשלבי סיום.

משתתפי החממה יתחייבו להשתתף בכל מפגשי התוכנית. בסיום התהליך יהיה עליהם להגיש את פרי העבודה שפיתחו במסגרת החממה: תסריט תיעודי, טריילר (אסופת חומרים מצולמים) או ראף קאט של פרויקטים הנמצאים בשלבים מוקדמים. תוצרי ההגשה של כל פרויקט ייקבעו במשותף עם היוצרים בעת הקבלה לחממה, בהתאם לשלב שהיצירה נמצאת בו.

להגשת מועמדות, יש לצרף הצעה באורך של עמוד אחד ליצירה תיעודית שהיא: סרט באורך שעה, סרט באורך מלא, סדרה תיעודית או סדרת רשת. אם מדובר בפרויקט בשלבי הכנה, יש לתאר את הפרויקט ולציין את השלב שבו הוא נמצא יחד עם קורות החיים של היוצר או היוצרת באורך של עמוד אחד. אם המפיק או המפיקה מעוניינים להצטרף לתכנית, יצורפו גם קורות החיים שלהם. בנוסף, יש לצרף הצהרת כוונות אינטלקטואלית באורך של עד עמוד. בהצהרה יפורטו שאלות המחקר התרבותיות, הפוליטיות, הפילוסופיות או החברתיות שביסוד היצירה, ויצוינו בה סוגיות העומק שבהן תתמקד העבודה במסגרת החממה.

מנהלי-ות החממה: לירן עצמור, ד”ר יוכי פישר, רונה ברייר-גארב.

תאריך אחרון להגשת מועמדות – 6/12/19. הודע על הפרויקטים שהתקבלו – 1/1/20.

את ההצעות יש למלא דרך הקישור

לפרטים נוספים

שאלות ובירורים יש להפנות למייל: docfim@vanleer.org.il