18 ביוני 2019

חממת פיתוח והפקת סדרות רשת

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי בשיתוף מפעל הפיס ופסטיבל סדרות הרשת של תל אביב מזמינים יוצרים-ות להגיש הצעות להשתתפות בחממת פיתוח והפקת סדרות רשת בנושא – התמודדות עם מגבלה פיזית או נפשית

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי קוראת ליוצרים-ות לרתום את החשיפה ברשת על מנת להרחיב את גבולות התפיסה הציבורית הקיימת בנוגע למהות המוגבלות, ולהביא לשינוי משמעותי בייצוג ובנראות של דמויות המתמודדות באופן יומיומי עם מגבלות פיזיות ונפשיות.

החממה מיועדת ליוצרים-ות עם מוגבלות המעוניינים לפתח סדרת רשת או מעוניינים-ות לפתח סדרת רשת בשילוב אנשים עם מוגבלות. במסגרת המיזם, ייבחרו עד ארבעה פרויקטים לקחת חלק בחממת פיתוח והפקת פרק פיילוט, בליווי מנטורים-ות מומחים-ות מתחום סדרות הרשת, וכן במענקי פיתוח והפקה בסך כולל של 150,000 ₪.

הפרויקטים הזוכים יבחרו באירוע פיצ’ינג שיערך במסגרת פסטיבל סדרות הרשת של תל אביב ב-30/8/2019.

תאריך אחרון להגשה:  16/7/2019

לינק לפרטים נוספים ונהלי הגשה

אתר קרן גשר