29 באוקטובר 2018

קרן הקולנוע הישראלי: השקעה בהשלמת הפקה

מועד ההגשה לקרן הקולנוע הישראלי, להשקעה בהשלמת הפקה של סרטים עלילתיים, יהיה פתוח בתחילת חודש דצמבר (2-9)

מועד הגשת בקשות לתמיכה בהשלמת הפקה של קרן הקולנוע הישראלי לסרטים עלילתיים באורך מלא, יהיה פתוח בתחילת חודש דצמבר, בין התאריכים 2-9/12. ההגשה פתוחה לסרטים המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע.

הגשת הבקשות תעשה באופן מקוון באמצעות כניסה/ הרשמה לאזור האישי באתר הקרן.

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופס רישום

לשאלות ובירורים, באמצעות טלפון: 03-5628180.