19 בפברואר 2019

דוקו ספורט

קול קורא להשקעה מלאה בהפקת סרט תעודה בודד שעלילתו מתרחשת באחד מענפי הספורט. תאריך אחרון *מעודכן* להגשות – 4/5

קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה, ערוץ הספורט ופסטיבל דוקאביב מזמינים יוצרים-ות עצמאיים להגיש הצעות להשקעה מלאה בהפקת סרט תעודה בודד שעלילתו מתרחשת באחד מענפי הספורט. הסרט הגמור יוקרן בבכורה בפסטיבל דוקאביב.

בין ההצעות שיוגשו, המיזם יבחר פרויקט אשר יקבל תקציב הפקה של חצי מיליון שקלים – במזומן ובשווה ערך אנשי צוות ואמצעי הפקה.

מועד אחרון *מעודכן* להגשות – 4/5/2019.

לפרטים, נוהלי הגשה וטופס רישום

לשאלות ובירורים, באמצעות טלפון: 03-5664746, או דוא”ל: office@kerenmakor@org.il.