3 ביוני 2018

בקשות תמיכה מקרן רבינוביץ

נפתח מועד הגשת בקשות תמיכה מהקרן לאמנויות – פרויקט קולנוע במסלולים השונים. תאריך אחרון להגשות – 3/7

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרויקט קולנוע מזמינה יוצרים-ות להגיש בקשות תמיכה במסלולים השונים: עלילתי, תעודה וסטודנטים.

בכל תחומי הבקשות, רשאים-ות להגיש אך ורק במאים-ות ותסריטאים-ות בעלי השכלה ו/או ניסיון מקצועי הולם. כמו כן, בתחום הפקת והשלמת סרטים עלילתיים באורך מלא, רשאים-ות להגיש בקשות רק מפיקים-ות בעלי ניסיון מקצועי כנדרש על ידי הקרן. במסגרת מועד ההגשה, ניתן להגיש עד שתי בקשות תמיכה נפרדות בכל תחום על ידי אותו מגיש-ה.

זאת ועוד, כחלק ממועד ההגשה, יתקיים שיתוף פעולה חדש בין קרן רבינוביץ לאמנויות לבין הקרן לעידוד הסרט הישראלי מיסודה של התאחדות ענף הקולנוע בישראל, במסגרתו יתמכו הקרנות בהפקת סרט עלילתי באורך מלא מז’אנר הקומדיה, וכן, יתמכו בשתי השלמות סרטים עלילתיים באורך מלא מז’אנר סרטי הילדים והנוער.

תאריך אחרון להגשות – 3/7/18.

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופס רישום