3 באוקטובר 2019

שמחים להכריז על הזוכים במלגת היצירה ליוצרים-ות צעירים!

איגוד הבמאיות והבמאים נרגש להכריז על הזוכים במלגת יצירה לפיתוח פרויקטים לבמאיות-ים צעירות-ים עד גיל 30!

איגוד הבמאיות והבמאים יצא עם יוזמה חדשה, בתמיכת הקרן לעידוד הסרט הישראלי, במסגרתה יחלק שתי מלגות לבמאיות-ים צעירות-ים, המאפשרות התפנות לפיתוח פרויקט.

ועכשיו באופן חגיגי אנחנו מתכבדים להכריז על הזוכים בשתי מלגות יצירה, ע”ס 6000 ש”ח האחת, לבמאית ולבמאי צעירים אשר סיימו לימודיהם בשנה האחרונה. המלגה מתאפשרת בעזרת מימון הקרן לעידוד הסרט הישראלי.

קיבלנו עשרות הצעות משובחות ומרתקות, המעידות על עושר והיקף יצירה. את ההצעות מיינו חברי-ות הנהלת האיגוד, ואת הבחירה הסופית עשה הבמאי והיוצר המוערך אבי נשר.

הזוכים במלגת היצירה לפיתוח פרויקט ליוצרים-ות צעירים-ות לשנת 2019 הם:

חמד שרוף (תל חי), ולורן טרבלסי (מעלה).

ברכותינו!

תודה לאבי נשר על עזרתו בפרויקט ייחודי זה, תודה לחברי וחברות הנהלת האיגוד שנתנו מזמנם ומרצם בעבודת הלקטורה, תודה לקרן לעידוד הקולנוע הישראלי על התמיכה, ותודה גדולה לכל מי שהגיש-ה!

∞נתראה בשנה הבאה∞

לקול קורא