18 בפברואר 2020

קול קורא: סרטים לפסטיבל הקולנוע ירושלים 2020

עד: 18/4 | פסטיבל הקולנוע הבינלאומי, שייפתח בחודש יולי 2020, מזמין יוצרים-ות להגיש סרטים למסגרות הפסטיבל. מועדי ההגשה במסלולים השונים ייסגרו במהלך חודש אפריל

פסטיבל הקולנוע הבינלאומי ירושלים, שייפתח השנה בחודש יולי (16-26/7) ויתקיים בפעם ה-37, מזמין יוצרים-ות להגיש סרטים למסגרות הפסטיבל, בהן, המסלולים התחרותיים: עלילתי, תיעודי, קצר, ניסיוני ותחרות פיצ’פוינט.

התחרות הישראלית מיועדת לסרטים עלילתיים, תיעודיים, קצרים וניסיוניים. המסלול לקולנוע בינלאומי מיועד לסרטים עלילתיים ותיעודיים, שאינם סרטים ישראליים, באורך של 60 דקות לפחות. מסלול פיצ’פוינט מיועד לפרויקטים ישראלים בשלבי הפקה או עריכה.

תאריך אחרון להגשה: 18/4/20 בשעה 12:00

לפרטים נוספים, נהלי הגשה וטפסי רישום