1 במאי 2019

סרטים לפסטיבל הבינלאומי לסרטי ילדים ונוער

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי ילדים ונוער מזמין יוצרים-ות לשלוח סרטים קצרים (5-50 דק’) בנושאי ילדות ישראלית למשבצת הקרנה מיוחדת שתתקיים במסגרת הפסטיבל במהלך חודש יולי

ניתן להגיש לפסטיבל סרטים בכל הז’אנרים, כולל סרטי סטודנטים. מועד אחרון להגשה: 14/5.
שימו לב: המשבצת אינה תחרותית ולא מובטח בה פרס כספי או שווה כסף.
שאלות ניתן להפנות לדוא”ל: telaviv.kidsfestprod@gmail.com