24 באוקטובר 2018

הגשת סרטים קצרים לפסטיבל אוטופיה

הפסטיבל למדע בדיוני, אימה ופנטזיה, שיתקיים בתחילת חודש דצמבר, מזמין יוצרים-ות להגיש סרטים קצרים למסגרת הישראלית בפסטיבל. תאריך אחרון להגשות – 22/10

פסטיבל אוטופיה – לקידום יצירה ישראלית מקורית בז’אנרים מדע בדיוני, אימה ופנטזיה, יתקיים בתחילת חודש דצמבר (3-9/12) בסינמטק תל אביב. יוצרים-ות מוזמנים להגיש למסגרת הסרטים הישראלית בפסטיבל סרטי ז’אנר קצרים – בדיוני, אימה, פנטזיה, סוריאליזם וריאליזם מאגי, מציאות חלופית ומסע בזמן, דמיון וחלום.

המסגרת הישראלית מיועדת לסרטים קצרים – תינתן עדיפות לסרטים שאורכם אינו עולה על 20 דקות – של יוצרים-ות ישראליים ו/או קופרודוקציה. מבין הסרטים שיוגשו, ועדת מיון תבחר את הפרויקטים שיוצגו בפסטיבל.

תאריך  אחרון להגשות – 22/10/18, בשעה 23:45.

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופס רישום