2 בספטמבר 2020

קול קורא: פרוייקט הקולנוע הגלילי – מועד ג׳ 2020 | קרן רבינוביץ’

עד 30/9 | קרן רבינוביץ’ מכריזה על מועד חדש לתמיכה בסרטים עלילתיים באורך מלא, סרטים עלילתיים קצרים וסרטי תעודה, במסלולי הפקה ופיתוח, לתושבי אזור הגליל.

בעקבות הסכם שיתוף פעולה בין קרן רבינוביץ׳ לאמנויות לבין מרכז תרבות נצרת עלית, ובהתאם לחוק התמיכה החדש המיועד לסרטים אזוריים שהוגדר השנה במבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט, קרן רבינוביץ’ יוצאת בקול קורא חדש לתמיכה בסרטים עלילתיים באורך מלא, סרטים עלילתיים קצרים וסרטי תעודה, במסלולי הפקה ופיתוח, לתושבי אזור הגליל.

יש לשים לב כי התמיכה בפרוייקט הקולנוע הגלילי היא אך ורק להפקות סרטים העומדות בהגדרות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט לסרטים אזוריים – אזור הגליל (כפי שמפורט באתר הקרן).

פרט להגדרות האיזוריות, יוצרים ויוצרות המעוניינים להגיש, נדרשים לקרוא בעיון את הכללים והנהלים המלאים טרם הגשת בקשת התמיכה; פרוייקט הקולנוע הגלילי שומר לעצמו הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף.

שימו לב: במועד ההגשה האחרון נאלצה הקרן לפסול בקשות תמיכה רבות בגלל הופעת שמות היוצרים במסמכי ההגשה. היוצרים והיוצרות מתבקשים להקפיד הקפדה יתרה כי במסמכים הבאים, בין השאר, לא יופיעו שמות היוצרים והיוצרות בשום צורה: תסריט, תקציר, הצהרת כוונות הבמאי/ת, תקציב, פירוט מקורות מימון, סקיצות וחומרים גרפיים (לבקשות בתחום האנימציה), סינופסיס (לבקשות בתחום הפיתוח), גרסאות ראף קאט (לבקשות בתחום ההשלמה) וחומרים מצולמים (אם ישנם, ואם היוצרים בחרו לצרפם). יש להקפיד במיוחד ששמות היוצרים והיוצרות לא יופיעו בקרדיטים של חומרים מצולמים, או בחומרים המצולמים בכל אופן אחר.

הקרן ממליצה למגישי ומגישות הבקשות שלא להמתין עם הגשת בקשתם לימים האחרונים של מועד ההגשה. במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש/ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה.

התאריך האחרון להגשת בקשות: יום רביעי ה30/9 2020.

תשובה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה.

שימו לב: תמיכות פרוייקט הקולנוע הגלילי לשנת 2020 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן.

לקול קורא

להגשת הבקשות