12 בינואר 2021

קול קורא: ליווי מחקרי לסדרה תיעודית | מכון ון ליר

מכון ון ליר בירושלים מזמין יוצרי-ות קולנוע וטלוויזיה להגיש הצעה לסדרה תיעודית אשר תזכה לליווי מחקרי במכון ועזרה בפיתוח.

לאחר תהליך מיון יבחר המכון בפרויקט תיעודי אחד ויעניק לו ליווי אקדמי, יסייע בפיתוח ובהעמקת התחקיר הנדרש לפרויקט ויעזור בגיבושו לקראת הפקה. היקף הליווי והמחקר יגובש יחד עם יוצרי הסדרה לפי הצרכים והמאפיינים הייחודיים שלה. תקופת הליווי תימשך לפחות חצי שנה. על הפרויקט להיות בשלב טרום צילומים.

הסדרה שתתקבל תהיה קשורה באופן הדוק לאחד מתחומי המחקר והפעילות של המכון שהוגדרו לשנה זו:

ביקורת הקפיטליזם וחלופות לסדר הכלכלי-חברתי הנוכחי: תעשיות, מוסדות ותהליכים כלכליים בהקשר מקומי וגלובלי; אתגר החיים המשותפים: כיצד לחיות יחד עם מי ששונים מאיתנו באופן עמוק; פמיניזם ומגדר: סוגיות חברתיות ופוליטיות הקשורות לסדר המגדרי; חיים בטבע מתמוטט: משבר האקלים, יחסי אדם–מכונה, יחסי אדם–חיה; קדושה, דת וחילון בישראל.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 31 בינואר 2021

שאלות בעניין ההגשה ניתן להפנות למייל docfilm@vanleer.org.il

לקול קורא

לפרטים נוספים ולהגשה