19 באוקטובר 2020

עדכון: כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילויות בתחום התרבות | מרץ 2021

לתשומת לב היוצאים-ות להפקות: מסמך הכללים המפורט לפעולות מאושרות בתחום התרבות | מרץ 2021

משרד התרבות פרסם כללים עדכניים לאישור קיום פעולות בתחום התרבות.

המסמך עודכן בתאריך 7/3 ותקף עד להודעה חדשה.

לכל הפרטים ולמסמך המלא