27 באוגוסט 2020

משבר הקורונה | מענק סיוע לאמנים-ות במצוקה

עד 21/9 | קרן הסיוע לאמניות ולאמנים בימי קורונה מתכוונת לחלק מענקי תמיכה לאמניות ולאמנים, ולעובדות ולעובדי סט ובמה במצוקה כלכלית

קרן ברוך ורות רפפורט וקרן יהושע רבינוביץ לאמנויות הקימו קרן לסיוע לאמניות ולאמנים ולעובדות ולעובדי סט ובמה במצוקה כלכלית בצל משבר הקורונה. הקרן ממומנת על ידי קרן ברוך ורות רפפורט, על ידי יגאל אהובי, על ידי הקרן המשפחתית על שם תד אריסון ועל ידי קרן עזריאלי, ומנוהלת על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות ופועלת במסגרתה.

הנהלת הקרן מחליטה מי זכאי למענק ומהו שיעור המענק בהתאם לכללי הקרן ונהליה. המענקים יינתנו עפ”י הגדרות, קריטריונים ונהלים שקבעה הקרן,
המופיעים באתר האינטרנט של קרן רבינוביץ לאמנויות.

הסיוע לנתמכות ולנתמכים נושא אופי של מתן בסתר.

מועד אחרון להגשת בקשות: יום ב’ 21/9/2020 בשעה 14:00

על הבקשות להיות נתמכות ע”י שאלון וחומר אחר הנדרש על פי נהלי הקרן (את הנהלים ניתן למצוא בעמוד ההגשה).

לפרטים נוספים ולהגש

לשאלות ובירורים, ניתן לפנות לטלפון 03-5255020