תמיכה בפיתוח סדרות רשת ייעודיות

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה מזמינה יוצרים-ות להגיש הצעות לתמיכה בפיתוח סדרות רשת לעידוד יוצרים-ות מהפריפריה החברתית […]

View more

קולות קוראים לקרן גשר

נפתח מועד ההגשה השנתי של הקרן לתמיכה בפרוייקטים ייעודיים, במסלולים: פיתוח, הפקה והשלמת הפקה. מועד ההגשה […]

View more

הגשת סרטים קצרים לקרן גשר

מועד ההגשה השנתי, שיהיה פתוח עד חודש יולי 2019, מיועד להשקעה בהפקת סרטים קצרים 

View more