13 ביוני 2018

הגשת מועמדות למענק פוסטפרודקשן בסינמרקט חיפה

תחרות סינמרקט תתקיים במסגרת פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה. הסרטים הנבחרים יוקרנו בסינמטק בסוף חודש ספטמבר. לסרט הנבחר יינתן מענק השלמת הפקה. תאריך אחרון להגשות – 3/8

יוצרים-ות מוזמנים להגיש עותקי עבודה לסינמטק חיפה 8 המתקיים במסגרת פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה.
מבין הסרטים שיוגשו, ייבחרו הסרטים שיוקרנו במהלך פסטיבל חיפה שיתקיים בסוף חודש ספטמבר הקרוב.

לסרט הזוכה באירוע יינתן מענק של עד 20 אלף אירו להשלמות פוסטפרודקשן, בחסות מעבדות פוסט רפובליק גרמניה. ההגשה פתוחה לעותקי עבודה שאורכם כ-80 דקות. ההשתתפות בסינמרקט (לפרויקטים שייבחרו) כרוכה בתשלום של 500 שקלים.

על ההגשות לכלול: טופס רישום מלא וחתום, תמונה מהסרט, פרטי היוצרים-ות, אישור הסכמת מועמד-ת, קובץ עותק עבודה מלא.

תאריך אחרון להגשות – 3/8/18, לדוא”ל: haifacinemarket@gmail.com .

סינמרקט חיפה 8 טופס הרשמה