1 בפברואר 2021

קול קורא: פרויקט הקולנוע הגלילי | מועד א׳ 2021

עד 28/2 | קרן רבינוביץ׳ ומרכז תרבות נוף גליל מזמינים יוצרים-ות מאזור הגליל לשלוח הצעות לסרטים עלילתיים באורך מלא, סרטים עלילתיים קצרים וסרטי תעודה, לתמיכה במסלולי הפקה ופיתוח, במסגרת “פרוייקט הקולנוע הגלילי”.

שיתוף הפעולה מיועד להיתמך על ידי משרד התרבות והספורט מתקציבו לשנת 2021, ובהתאם לתחום התמיכה החדש המיועד לסרטים אזוריים, בהתאם להגדרות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט.

מועד אחרון להגשה: 28/2/2021

תשובת הקרן לבקשת התמיכה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה.

הקרן ממליצה למגישי ומגישות הבקשות שלא להמתין עם הגשת בקשתם לימים האחרונים של מועד ההגשה (יום ראשון, ה-28/2/21). במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש/ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה.

לתשומת לבכם: תמיכות פרוייקט הקולנוע הגלילי לשנת 2021 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן.

לכללי ונהלי ההגשה

להגשה