4 באוקטובר 2020

קול קורא: פרויקטים תיעודיים למיזם קולנוע דרום נגב | קרן גשר

עד 8/11 | קרן גשר לקולנוע רב תרבותי בשיתוף מכללת הנגב מזמינים יוצרות ויוצרים להגיש הצעות לתמיכה במסלול הפקה לסרטים תיעודיים קצרים וסרטי אנימציה תיעודית, בנושא “גבולות וגשרים”

הסרטים מיועדים להשתתף בפרויקט “גבולות וגשרים” – אסופה דוקומנטרית מקורית, המורכבת ממקבץ סרטים קצרים תיעודיים (10-15 דק’) וסרטי אנימציה תיעודית (5.3 – 10 דק’), שיחוברו לכדי אסופה בעלת תמה משותפת – סיפורים דרומיים שעוסקים בנושא “גבולות וגשרים”.

על ההפקות לעמוד בכללים להפקה אזורית (כמפורט בעמוד הכללים והנהלים).

מיזם קולנוע דרום נגב הוא יוזמה חדשה של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ומכללת הנגב במסגרת עדכון מבחני התמיכה לשנת 2019 של משרד התרבות, אשר הכיר בתחום תמיכה חדש – תמיכה במוסדות אשר מסייעים בהפקה של סרטים המתקיימים בעיקרם באזורי הפריפריה הגיאוגרפית או אשר יוצריהם/ן הם תושבי האזור.

בבסיס יוזמה זו, עומדת תפישה הרואה חשיבות בפיתוח שיח תרבותי ומקצועי בין היוצרים המתגוררים בנגב לבין תעשיית הקולנוע הישראלית הענפה אשר פועלת במדינה מזה שנים. המיזם שואף להקנות כלים מקצועיים ליוצרים רבים ככל האפשר ולסייע להם לשאוב השראה ליצירתם מסיפור חייהם הייחודי כתושבי הפריפריה. מטרת המיזם היא עידוד יוצרים ויוצרות המתגוררים באזור הדרום והנגב לפיתוח ויצירה קולנועית וטלוויזיונית המספרת את הסיפור הדרומי בעיניים מקומיות והבאתו אל מרכז הפריים טיים הקולנועי והטלוויזיוני הישראלי.

מועד אחרון להגשה: 8/11/20 בשעה 12:00 בצהריים

לכללים ונהלים

להנחיות ההגשה

להגשה