24 במרץ 2020

קול קורא: מענק משותף ליוצרים-ות ערבים-ות | קרן גשר

עד 20/4 | קרן גשר לקולנוע רב תרבותי בשיתוף קרן צדיק מכריזים זו השנה השנייה על מענק משותף ליוצרות/ים ערביות/ים אזרחי ישראל, לפרוייקטים המשלבים קולנוע ומעורבות חברתית.

מטרת המענק היא לעודד הפקה של פרוייקטים קולנועיים שמטרתם ליצור שינוי קהילתי או חברתי, זאת מתוך שאיפה לקדם שוויון הזדמנויות ולשלב את האוכלוסייה הערבת בישראל.

הפרויקט הנבחר יזכה במענק ע״ס 35,000 ש״ח.

מועד אחרון להגשה: 20/4/2020

יש לשלוח בקשת טופס למייל (ולהחזירו עד לתאריך הנקוב) >> tsadik.fellow@gmail.com

כללים ונהלים

פרטים נוספים באתר הקרן