24 באוקטובר 2019

קול קורא: מסלול תמיכה לסרטי גמר סטודנטים | קרן קולנוע גליל

עד 28/11 | סטודנטים-ות לקולנוע מוזמנים להגיש הצעות לסרטי גמר לבקשת תמיכה, בקול קורא חדש של קרן קולנוע גליל.

קרן קולנוע גליל (מיסודה של דוקווילאג’), פועלת בתחום סרטי גמר סטודנטים מאז 2011, באמצעות תכנית עבודה ייחודית של כיתות אמן בינלאומיות. בנוסף לכיתות האמן, תסייע הקרן גם במענקי תמיכה במועד הגשה זה הפתוח לכלל הסטודנטים מבתי הספר הגבוהים לקולנוע בישראל, אשר בחרו לביים סרט בכל אחת מהסוגות השונות, במסגרת פרויקט סרט הגמר שלהם.

הפרויקטים שיוגשו, יבחנו באמצעות לקטורה. ועדה של לקטורים-ות בנוסף למנהלת הקרן, יגישו המלצותיהם. זוכי התמיכה וגובה המענק, יקבעו סופית באישור הנהלת קרן קולנוע גליל.

מועד אחרון להגשת הצעות: יום חמישי 28/11 בשעה 12:00.

את ההצעות יש לשלוח למייל: filmfundgalil@inf.com

לקול-קורא

לאתר הקרן