23 במרץ 2021

קול קורא: מסלול הפקה והשלמה | מיזם קולנוע דרום נגב

עד 25/4 | יוצרות ויוצרי קולנוע תושבי איזור הנגב מוזמנים-ות להגיש הצעות לסרטים עלילתיים, תיעודיים ואנימציה, לתמיכה במסלולים הפקה והשלמה, מאת מיזם קולנוע דרום נגב.

מיזם קולנוע דרום נגב, מיסודם של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ומכללת הנגב, מזמין יוצרי-ות קולנוע להגיש פרויקטים במסלולים הבאים:

הפקת סרטים עלילתיים קצרים
הפקת סרטי תעודה קצרים באורך של עד 20 דקות
הפקת סרטי אנימציה
הפקה והשלמת סרטים תיעודיים באורך מלא
הפקת סרטים עלילתיים באורך מלא

מועד אחרון להגשה: 25/4 2021

למסמך הכללים והנהלים