13 באוגוסט 2020

קול קורא: מועד תמיכה ראשון | מיזם קולנוע דרום נגב

עד 17/9 | יוצרות ויוצרי קולנוע מוזמנות-ים להגיש הצעות להפקת סרטים תיעודיים וסרטים עלילתיים קצרים

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי בשיתוף מכללת הנגב מזמינות יוצרות ויוצרי קולנוע להגיש הצעות במסלול הפקה בתחום הסרט התיעודי ובתחום הסרט העלילתי הקצר (סרטים עלילתיים באורך של 15-5 דקות).

מיזם קולנוע דרום נגב הוא יוזמה חדשה של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ומכללת הנגב במסגרת עדכון מבחני התמיכה לשנת 2019 של משרד התרבות, אשר הכיר בתחום תמיכה חדש – תמיכה במוסדות אשר מסייעים בהפקה של סרטים המתקיימים בעיקרם באזורי הפריפריה הגיאוגרפית או אשר יוצריהם/ן הם תושבי האזור. בבסיס יוזמה זו, עומדת תפישה הרואה חשיבות בפיתוח שיח תרבותי ומקצועי בין היוצרים המתגוררים בנגב לבין תעשיית הקולנוע הישראלית הענפה אשר פועלת במדינה מזה שנים.

המיזם שואף להקנות כלים מקצועיים ליוצרים רבים ככל האפשר ולסייע להם לשאוב השראה ליצירתם מסיפור חייהם הייחודי כתושבי הפריפריה. מטרת המיזם היא עידוד יוצרים ויוצרות המתגוררים באזור הדרום והנגב לפיתוח ויצירה קולנועית וטלוויזיונית המספרת את הסיפור הדרומי בעיניים מקומיות והבאתו אל מרכז הפריים טיים הקולנועי והטלוויזיוני הישראלי.

מועד אחרון להגשה: 17/9 בשעה 12:00

מסמך כללים ונהלים

הנחיות הגשה

להגשת הצעות למיזם