2 בספטמבר 2020

קול קורא: מועד תמיכה חדש של קרן רבינוביץ’ – השלישי לשנת 2020

עד: 30/9 | נפתח מועד הגשה מקוונת לבקשות תמיכה בתחומים השונים של קרן רבינוביץ’ לאמנויות – פרויקט קולנוע, השלישי לשנת 2020.

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט הקולנוע הישראלי שמחה לבשר לציבור היוצרים והיוצרות על פתיחת מועד הגשה מקוונת (אינטרנטית) של בקשות תמיכה בתחומים השונים של פרוייקט קולנוע. זהו מועד ההגשות השלישי של הקרן בתחום הקולנוע לשנת 2020.

לתשומת לבכם: קיימת אפשרות שבעטיו של משבר הקורונה, יחליט משרד התרבות והספורט על ביטול מועד ההגשה השלישי לשנת 2020, במהלך הגשת בקשות התמיכה או במהלך בחינתן על ידי הקרן. במקרה זה, מועד זה יבוטל, והודעה על כך תישלח למבקשי התמיכה. בנוסף, תמיכות פרוייקט הקולנוע הישראלי לשנת 2020 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן.

ההגשה במועד הקרוב היא לתחומי התמיכה הבאים:

סרטים עלילתיים באורך מלא:  הפקת סרטים, השלמת סרטים ופיתוח תסריטים.
סרטי תעודה: 
הפקת סרטים, השלמת סרטים ופיתוח תסריטים.
סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע: 
הפקת סרטים, השלמת סרטים ופיתוח תסריטים.

מועד אחרון להגשה: יום רביעי, ה-30 בחודש ספטמבר 2020.

לתשומת לב המגישים-ות: בהתאם למבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט, חובה להגיש את כל המסמכים בבקשת התמיכה (פרט לטופס ההגשה המקוון ולקורות החיים) ללא ציון שם המפיק-ה, הבמאי-ת או התסריטאי-ת. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.

בשנה האחרונה נאלצה הקרן לפסול בקשות תמיכה רבות בגלל הופעת שמות היוצרים במסמכי ההגשה. היוצרים והיוצרות מתבקשים להקפיד הקפדה יתרה כי במסמכים הבאים, בין השאר, לא יופיעו שמות היוצרים והיוצרות בשום צורה: תסריט, תקציר, הצהרת כוונות הבמאי/ת, תקציב, פירוט מקורות מימון, סקיצות וחומרים גרפיים (לבקשות בתחום האנימציה), סינופסיס (לבקשות בתחום הפיתוח), גרסאות ראף קאט (לבקשות בתחום ההשלמה), חומרים מצולמים (אם ישנם, ואם היוצרים בחרו לצרפם). יש להקפיד במיוחד ששמות היוצרים והיוצרות לא יופיעו בקרדיטים של חומרים מצולמים, או בחומרים המצולמים בכל אופן אחר.

בסיום הליך הגשת הבקשה חובה על המגיש/ה לוודא קבלת מספר הגשה וקבלת דוא”ל אישור הגשה לכתובת הדוא”ל שהוזנה בטופס הבקשה המקוון, וזאת על מנת לוודא את קליטת הבקשה במערכת המקוונת. יש לשמור את דוא”ל האישור ואת מספר הבקשה לצורך מעקב.

תשובת הקרן לבקשת התמיכה תישלח לתיבת הדוא”ל שהוזנה לטופס ההגשה. התשובה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה.

* הקרן ממליצה שלא להמתין עם הגשת הבקשה לימים האחרונים שלפני המועד האחרון. במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש-ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה.

בקשות התמיכה יתקבלו אך ורק דרך אתר האינטרנט של הקרן, בהתאם לכללים ולנהלים של פרויקט קולנוע של הקרן.

פרטים נוספים

טופס הגשה