23 במרץ 2020

קול קורא: השקעה בפיתוח תסריט לסרטים עלילתיים באורך מלא | קרן הקולנוע הישראלי

עד 3/5 | בעקבות משבר הקולנוע, קרן הקולנוע הישראלי החליטה להקדים את מועד הגשת בקשות להשקעה בפיתוח תסריט לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא.

קרן הקולנוע משקיעה מדי שנה בפיתוחם של תסריטים משלב הסינופסיס המורחב ועד לתסריט מלא. הקרן מפרסמת מועד להגשת תקצירים ובוחרת בדרך של קריאה ומיון כ- 20 סינופסיסים. הקריאה היא בשני מסלולים:

המסלול הפתוח – פתוח לכל. במסלול הפתוח סך ההשקעה הוא עד 30 אלף ש”ח.

המסלול המקצועי – מיועד ליוצרי קולנוע שכבר כתבו תסריט לסרט קולנוע עלילתי ארוך. במסלול המקצועי סך ההשקעה הוא עד 80 אלף ש”ח.

בנוסף משקיעה הקרן בעריכה ושכתוב של תסריטים שהומלצו על ידי היועצים האומנותיים במסגרת הקריאה והמיון של תסריטים שהוגשו לקרן במועדים של בקשות להשקעה בהפקה. סכומי ההשקעה בעריכה ושכתוב נעים בין 8,000 ל- 15,000 ש”ח.

לפרטים נוספים ולהגשה