22 ביולי 2020

קול קורא: הגשת פרויקטים תיעודיים ליוצרים-ות מאיזור הנגב | הקרן החדשה

עד 19/8 | יוצרי ויוצרות קולנוע מרחבי הנגב מוזמנים-ות להגיש הצעות לסרטים תיעודיים ארוכים וקצרים ולסדרות רשת תיעודיות, במסלולי פיתוח, הפקה והשלמת הפקה

מרכז תרבות מצפה רמון והקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ע”ר מזמינים יוצרים ויוצרות קולנוע תיעודי מרחבי הנגב להגיש פרויקטים לפיתוח, הפקה והשלמת הפקה. ניתן להגיש הצעות לפרויקטים במסלולים תיעודי ארוך, תיעודי קצר וסדרות רשת תיעודיות.

מועד אחרון להגשה: 19/8/20

ההגשות יתבצעו באמצעות הטופס המקוון באתר הקרן בלבד, בהתאם לתנאי הסף והוראות ההגשה של המועד. כמו כן, בחינת ההגשות ובחירת פרויקטים מותנית באישור וקבלת תקציב ממשרד התרבות המיועד לתחום האזורי לשנת 2020.

שאלות ופרטים נוספים ניתן להפנות לכתובת הדוא”ל info@nfct.org.il

פרטים נוספים ולהגשה