27 בינואר 2020

קול קורא: הגשת הצעות לחממת אקולוG גליל

עד 25/2 | יוצרות ויוצרים בתחילת דרכם מוזמנים-ות להגיש הצעות לסרטי תעודה קצרים העוסקים בטבע. היוצרים-ות הנבחרים-ות יזכו להשתתף בחממה תיעודית בינלאומית באורך עשרה ימים בגליל.

החממה מיועדת ליוצרות ויוצרים צעירים-ות בראשית דרכם-ן הקולנועית (סרט ראשון או שני), ולהצעות העוסקות בקשר בין אדם לטבע, ברגישות לטבע, במאבקים סביבתיים ובאתגר שמזמן לנו הטבע.

מבין ההצעות שיוגשו תיבחרנה ארבע הצעות וארבע-ה במאים-ות צעירים-ות, אשר יצוותו לארבע-ה במאים-ות מחו”ל לעבודה על פרויקט משותף, בו יוצגו נקודות המבט של הבמאי-ת המקומי-ת מול האורח-ת לרגע. היוצרים-ות יזכו ב50,000 ש”ח להפקת הפרויקט.

הסרטים יוקרנו בבכורה עולמית בפסטיבל גליל לסרטי הרפתקה, ובבכורה אירופית בפסטיבל OFF-CINEMA בפונזן, פולין.

שימו לב – ההגשות נעשות בצורה אנונימית.

מועד אחרון להגשה: 25/2 בשעה 23:59

הודעות לזוכים-ות תימסר עד ה3/3/20.

לפרטים נוספים