10 ביולי 2019

קולות קוראים חדשים מתאגיד השידור “כאן”

שני קולות קוראים מתאגיד השידור הישראלי:

קול קורא להגשת הצעות לסדרות ולסרטים דוקומנטרים לשידור בערוץ הטלוויזיה בערבית “מכאן”. תאריך אחרון להגשה: 10/9/2019

קול קורא להצטרפות לרשימת הלקטורים של המדיה בערבית.  הקול הקורא הוא שנתי, כך שניתן להגיש מועמדות עד סוף השנה: 31/12/19