סעיף תלי

תלי – חברת התמלוגים של יוצרי-ות הקולנוע והטלוויזיה בע”מ הוקמה בשנת 1999 על ידי הבמאים והתסריטאים וכיום חברים-ות בה מרבית היוצרים-ות הפעילים בארץ.

תלי מייצגת את זכויות השידור, הביצוע הפומבי, ההשכרה וזכויות ההעמדה לרשות הציבור של יצירות חבריה, גובה תמלוגים עבור השימוש ביצירות בתחומי מדינת ישראל ומחלקת אותם בין חבריה, בהתאם לשימוש שנעשה ביצירות החברים-ות.

החברות בתלי פתוחה לכל יוצר-ת קולנוע, טלוויזיה או כל מדיה אור-קולית משודרת אחרת, אשר ביים-מה ו/או כתב-ה לפחות יצירה אורקולית אחת השייכת לרפרטואר תלי ושהוקרנה בבית קולנוע או ששודרה בטלוויזיה בישראל, או בכל טכנולוגיה אחרת.

סעיף תלי
בכדי שלבמאי-ת תהיה הזכות לקבלת תמלוגים בגין השידור, הביצוע הפומבי, ההשכרה וההעמדה לרשות הציבור של יצירת הבימוי שלו-ה, עליו-ה לדאוג לשמירת הזכויות באמצעות חתימה על מסמך רשמי הקובע כי זכויות אלו יישארו בידיו-ה וכי הוא-היא זכאי-ת להעבירן לתלי או לכל ארגון לניהול זכויות אחר.
העברת הזכויות לידי תלי תשמש את זו אך ורק לשם גבייה וקבלה של תמלוגים.

“סעיף תלי” הינו סעיף משפטי שנועד לשימוש כל יוצר-ת המעוניין-ת בשמירת זכויות לתמלוגים בגין שימושים עתידיים ביצירתו-ה ויש להזכירו בכל הסכם בין במאי-ת לחברת הפקה/גוף שידור על מנת לקבל תמלוגים על שידורי היצירה.
שימו לב: עצם הכנסתו של הסעיף באופן אוטומטי בהסכמים לא די בה ויש לוודא שאין באיזה מסעיפי ההסכם, נספחיו או מסמכים הקשורים אליו, כדי לגרוע, לסתור או לגבור על האמור בסעיף.

להורדת סעיף תלי המעודכן בפורמט PDF

למידע נוסף: אתר תלי