מלגות יצירה

*שימו לב, יתקבלו הגשות של בוגרים-ות לימודי קולנוע בין התאריכים יוני 2018 ולכל המאוחר אפריל 2019

מסמך המספר על התכניות שלך לשנה הקרובה

אישור/תעודת סיום לימודים ממוסד מוכר

לינק לסרט גמר עם קרדיט במאי-ת

טלפון 077-4181600

פקס 077-418160

כתובת שדרות דוד המלך 1, תל-אביב 6495301