10 בפברואר 2019

תמיכה בהפקת תסריטי סרטים קצרים לסטודנטים-ות

קרן אלי גלפנד מזמינה סטודנטים-ות עם תסריט לסרט עלילתי, דוקומנטרי או אנימציה להגיש בקשות תמיכה בהפקה. תאריך אחרון להגשות – 15/4

קרן אלי גלפנד מזמינה במאים-ות עם תסריט לסרט קצר – עלילתי, דוקומנטרי או אנימציה – להגיש בקשות תמיכה בהפקה. ניתן להגיש סרטים העומדים לפני הפקה, או שכבר החלו בהפקתם והם לפני מיקס.

ניתן להגיש סרטים עלילתיים ודוקומנטרים שאורכם אינו עולה על 30 דקות, וכן, סרטוני אנימציה באורך של עד 10 דקות. ההגשה מיועדת לסטודנטים-ות לקולנוע ובמאים-ות בלבד, שברשותם עבודת בימוי קודמת המשקפת את יכולתם והתסריטים המוגשים לא הוזמנו על ידי מוסד או גוף כלשהו. המגישים-ות לקרן יכולים להגיש בקשה אחת בלבד לתמיכה בתסריט. לא ניתן להגיש תסריטים שנדחו בעבר על ידי הקרן.

ההצעה תכלול: תסריט, סינופסיס ודף דמויות. פרטים על הסרט המתוכנן – שם, פורמט, אורך בדקות, שמות בעלי התפקידים הראשיים, תקציב משוער לפי סעיפי ההוצאה השונים ופירוט כל מקורות המימון הנוספים. בהצעה דוקומנטרית יש להגיש בנוסף תקציר תחקיר. את הבקשות והתסריטים יש להגיש פיזית ב 2 עותקים נפרדים ומאוגדים, את שני העותקים יש לשים במעטפה אחת. על כל עותק של ההצעה ועל המעטפה יש לרשום שם מלא, מספר טלפון ודוא”ל.

מועד הגשה: 15/2/19 ועד לתאריך 15/4/19.

את הבקשות יש לשלוח לכתובת: התאחדות ענף הקולנוע בישראל ת.ד 11322 ת”א 6111202
במסירה ביד: רח’ פינסקר 16, ת”א. בימים א’-ה’ בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד (למעט חגים וחוה”מ). אין להשאיר בקשות בתיבת הדואר!

לשאלות, בירורים ופרטים נוספים, באמצעות טלפון: 03-6295138/9, בימים א’-ה’, בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד; או דוא”ל: orlyfeldheim09@gmail.com.