7 בספטמבר 2020

קול קורא: פרויקטים בנושא חברה משותפת להשלמת הפקה | פרס “וייל בלוך”

עד 15/10 | הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה וקרן וייל בלוך מכריזות על פרס הקולנוע השנתי “וייל בלוך” לפרויקטים בעבודה בנושא חברה משותפת בישראל. הפרויקטים הזוכים יזכו בפרסים כספיים

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה וקרן וייל בלוך מכריזות על פרס הקולנוע השנתי “וייל בלוך” לפרויקטים בעבודה בנושא חברה משותפת בישראל.
הפרויקטים הזוכים יקבלו מענק להשלמת הפרויקט בסך 50 אלף דולר לפרויקט עלילתי ו-40 אלף דולר לפרויקט תיעודי.

ניתן להגיש לתחרות פרויקט עלילתי או תיעודי באורך מלא שמציג פרספקטיבה ייחודית על נושאים הנוגעים לחברה משותפת, כגון יחסי ערבים-יהודים, מיעוטים, הגירה, זהות, לאום, והמצוי בשלב השלמה או שלב הפקה מתקדם.

מועד אחרון להגשה: 15/10/2020