25 באוקטובר 2020

קול קורא: מענקי סיוע לאמנים-ות עד גיל 40 ע”ש דודו דותן

עד 19/11 | קול קורא למענקי סיוע לאמנים ואמניות במצוקה עד גיל 40 לשנת 2020. הסיוע לאמנים-ות נושא אופי של מתן בסתר.

משרד התרבות והספורט, קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות וקרן ע”ש רוז ופול פהר ז”ל בניהולו של האפוטרופוס הכללי, הקדש ציבורי 59-000537-9 מודיעים בזה על חלוקת מענקים לתמיכה באמנים-ות במצוקה לשנת 2020. מענקי הקדש פהר יוקצו עפ”י הגדרות, קריטריונים ונהלים שקבעה הקרן.

מועד אחרון להגשה: יום חמישי 19/11/20 בשעה 14:00

שימו לב: אמנים ואמניות במצוקה עד גיל 40 שהגישו בקשות לסיוע בכל המועדים שפורסמו באתר הקרן בשנת 2020 רשאים-ות להגיש בקשה למענק גם במועד זה. על הבקשות להיות נתמכות ע”י שאלון וחומר אחר הנדרש על פי נהלי הקרן. יש לקרוא בעיון את כללי ונהלי הקרן לסיוע לאמנים ע”ש דודו דותן טרם הגשת הבקשה לסיוע.

קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט הקימו את קרן לסיוע לאמנים במצוקה ע”ש דודו דותן. הקרן מנוהלת על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות ופועלת במסגרתה. במועד זה הקרן ממומנת על ידי הקרן ע”ש רוז ופול פהר ז”ל, בניהולו של האפוטרופוס הכללי הקדש ציבורי 59-000537-9. הקרן מחליטה מי זכאי למענק ומהו שיעור המענק בהתאם לכלליה ונהליה, ובהתאם למגבלות התקציב העומד לרשותה.

לכל הפרטים ולהגשה

בירורים ושאלות, בטלפון 03-5255020