22 ביולי 2020

קול קורא: יוזמות מקומיות לא-נשי תרבות | עיריית ר״ג וגבעתיים

עיריית גבעתיים ועיריית רמת גן קוראות לאמנים-ות וא-נשי תרבות מקומיים להצטרף למאגר אמנים-ות בעיר, להציע רעיונות לפעילויות, ולהעביר שיעורים בזום לתושבי-ות העיר

  1. עיריית גבעתיים פרסמה קול קורא ליוצרי-ות תרבות ואמנים-ות תושבי העיר, להצטרפות למאגר אמנים-ות ולהצעת רעיונות לפעילויות. ההצעות יעברו תהליך סינון, וההצעות הנבחרות יבוצעו בעד תשלום. יש לצרף אומדן תקציבי ומסמכים/תמונות להמחשת הרעיון. שאלות ניתן להפנות לאימייל LiorS@Givatayim.muni.il

מועד אחרון להגשה: 15/8 בשעה 12:00 | להגשה בטופס המקוון

2. עיריית רמת גן פרסמה קול קורא לא-נשי תרבות ואמני-ות העיר, להעביר שיעורי זום לתושבים. | לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות