9 בנובמבר 2020

קול קורא: הצעות למאמרים לתקריב 21 בנושא ״התנגדות״

עד 30/11 | ‘תקריב’ כתב עת אינטרנטי לקולנוע דוקומנטרי קורא לכותבים-ות לשלוח הצעות למאמרים לגליון ה21 במספר, שנושאו ״התנגדות״

הגיליון הבא של תקריב יוקדש לסרט הדוקומנטרי המתנגד, המתנגש, הנאבק בעבר ובהווה, ולמחשבה התאורטית המלווה אותו. כיצד משתלב הקולנוע הישראלי התיעודי בתמונה הזו? האם הוא קיים בכלל? היכן הוא בא לידי ביטוי? האם ניתן ליצור קולנוע נאבק המתבסס על תמיכה שמגיעה מהממשל שכנגדו הוא יוצא ושאותו הוא מבקר?

גם במשטרים ליברליים יותר הסרט התיעודי נאבק בעוולות חברתיות ופוליטיות מקומיות וחובקות עולם. יוצרים תיעודיים מאמינים שהמאבק אינו מתחיל ומסתיים בתכנים שהם עוסקים בהם וסבורים שהסרט הפוליטי חייב להיאבק ולאתגר גם את אופני המבע הקולנועי הקונבנציונליים, המשקפים בעצמם ערכים של משטור ודיכוי, והם מבקשים לפרוץ את הסדר האסתטי הישן ולהציע מבנים ואסתטיקה אחרים שתפקידם לעורר את המחשבה ולהפעיל את הצופים לפעולה.

הקולנוע התיעודי לוקח לא פעם חלק במאבק שבין האזרח לשלטון. הוא מבקש לחשוף פרקטיקה של משטור חיי הפרט ודיכויו. במהלך המאה העשרים תחת דיקטטורות מימין ומשמאל התגייסו היוצרים הדוקומנטריים, כמו עמיתיהם המשוררים, הציירים והמחזאים לטובת המאבק בדיקטטורה, ביקרו אותה ואף נאלצו לרדת למחתרת ולהפיק ולהפיץ בתנאים לא תנאים את יצירתם הקולנועית.

אלה הנושאים והשאלות בהן יעסוק הגליון: ההיסטוריה של הסרט הנאבק; הקשר בין ההיסטוריה הפוליטית לקולנוע התיעודי; קולנוע ישראלי של התנגדות – האם בכלל הוא קיים? הסרט הפוליטי הדוקומנטרי הישראלי; הנוכח והנעדר; הקשר בין המאבק הפוליטי למאבק באסתטיקה ההגמונית.

מועד אחרון להגשה: 30/11/2020

עורך הגליון: דן מוג׳ה. עורכי כתב העת: רן טל וענת אבן.

את ההצעות יש להגיש באתר תקריב