19 בינואר 2021

קול קורא: השקעה בהפקת סרטים עלילתיים במסלול מרכזי וביכורים | קרן הקולנוע הישראלי 2021

נדחה המועד: עד 14/3 | קרן הקולנוע הישראלי מודיעה על פתיחת מועד הגשת בקשות להשקעה בהפקה לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא, המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע, בשני מסלולים: המסלול המרכזי ומסלול הביכורים.

קרן הקולנוע הישראלי מודיעה על פתיחת מועד השקעה, הראשון לשנת 2021, בסרטים עלילתיים באורך מלא, במסלול המרכזי ומסלול ביכורים. קרן הקולנוע הישראלי תומכת בהפקתם של סרטים עלילתיים באורך מלא, המבוססים על תסריט עלילתי באורך 70 דקות לכל הפחות, (60 דקות לסרטי אנימציה) ושעמדו בקריטריונים של הגדרת סרט ישראלי בחוק הקולנוע ותקנותיו, המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע. תמיכת הקרן בהפקה במסלול המרכזי כוללת השקעה של עד 2 מיליון ש״ח, ובמסלול הביכורים, עד 1 מיליון ש״ח.

בנוסף, במועד זה ייפתח מסלול ייעודי לסרטי ילדים ונוער. על המגישים סרטי ילדים ונוער לבחור באחד משני המסלולים (מרכזי, ביכורים) ולסמן בלשונית קהל היעד: “ילדים ונוער”.

מועד אחרון *ומעודכן* להגשה: יום ראשון ה-14 במרץ 2021.

לכל הפרטים ולהגשה באתר הקרן