22 ביולי 2020

קול קורא: השקעה בהפקה במסלול דל תקציב | קרן הקולנוע הישראלי

עד 6/9 | קרן הקולנוע הישראלי מזמינה יוצרות ויוצרים להגיש בקשות להשקעה בהפקת סרטים עלילתיים באורך מלא, במסלול דל תקציב

קרן הקולנוע הישראלי מודיעה על פתיחת מועד הגשת בקשות להשקעה בהפקה במסלול דל תקציב, המיועד לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא. מסלול דל תקציב מיועד לסרטים שתקציב הפקתם (לרבות תשלומים בדיפר) אינו עולה על 800,000 ש”ח. תקציב ההפקה ייחשב סכום ההשקעה של הגורמים הישראליים המעורבים בהפקה.

המועד ייפתח להגשה ביום חמישי ה-20 באוגוסט וייסגר ביום ראשון, ה-6 בספטמבר 2020.

הגשת הבקשות להשקעה תעשה דרך אתר הקרן.

שאלות בנושא ההגשה ניתן להפנות אל קרן kg@filmfund.org.il או עדי adi@filmfund.org.il.