7 בספטמבר 2020

קול קורא: הצטרפות למאגר מועמדים-ות למועצת הפיס לתרבות ואמנות 2020

מועצת הפיס לתרבות ואמנות מזמינה אנשי מקצוע מתחומי האמנות להגיש בקשה להיכלל במאגר המועמדים-ות לחברות במועצה

חברי-ות מועצת הפיס משתתפים בוועדות משנה של מועצת הפיס, על פי תחומי האמנויות בהם הם-ן עוסקים-ות. חבר-ה במועצת הפיס יכול-ה להיות חבר-ה בוועדה אחת או יותר, בהתאם לתחומי עיסוקו-ה המקצועי. חברות במועצה הינה ל-3 שנים. מעת לעת מסתיימת כהונת חברים-ות ונוצר צורך במינוי חברים-ות חדשים-ות. לצורך מינוי חברים חדשים מתחומי האמנות, הקימה מועצת הפיס מאגר של מועמדים-ות. המתאימים-ות ביותר מקרב המועמדים-ות הנכללים-ות במאגר, עשויים-ות להתמנות כחברים-ות במועצת הפיס.

זכאים-ות להגיש אנשי מקצוע בתחומים הבאים: קולנוע וניו מדיה, תיאטרון, אמנות ועיצוב, ספרות ואמנות בינתחומית.

מועדאחרון להגשת מועמדויות: יום ראשון, 13 בספטמבר 2020

לפרטים נוספים, נהלי הגשה וטופס רישום