8 ביולי 2019

סיכום מפגש עם קרן רבינוביץ – שינוי נהלי ההגשה לקרנות

בחמישי שעבר (4/7), קיים איגוד הבמאיות והבמאים מפגש עם מנכ”ל קרן רבינוביץ גיורא עיני, ומנהלה האמנותי של הקרן יואב אברמוביץ, לאור הקריטריונים החדשים של משרד התרבות והשינויים שחלו בנהלי ההגשה. לפניכם-ן סיכום הנקודות העיקריות שעלו במפגש ובסוף הידיעה לינק לתיעוד האירוע

מידע כללי על הנעשה בקרן:

הקרן מחויבת בשלושה מועדי הגשה בשנה וב-30 ימים מפרסום הקול הקורא, ועד למועד ההגשה. 
עד ארבעה חודשים למתן תשובות – ישתדלו שפחות.

מסלולי הקרן: 
עלילתי: 1.פיתוח 2.הפקה 3.השלמה
דוקו: 1.פיתוח 2.הפקה 3.השלמה
בנוסף, מסלול לתמיכה בסרטי סטודנטים

הקרן מקבלת בממוצע 250 הגשות לכל מסלול הגשה, ותומכת בקירוב בחמישה סרטים עלילתיים ובעשרה סרטים דוקומנטרים.

תהליך קבלת ההחלטות מחולק לשלושה חלקים: 
1. קריאת ההצעות ע”י לקטורים-ות (40% מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית). כל הצעה תיקרא ע”י 3 לקטורים-ות שבסוף התהליך ימליצו האם להעביר את התסריט לשלב הבא. לשלב הבא, יעברו עשרות הצעות (השנה עברו כ-70), וחוות הדעת של הלקטורים-ות יישלחו באופן אוטומטי למגישים-ות על מנת לקבל פידבק. מי שעבר-ה את השלב הראשון י-תוכל לשלוח לשלב השני חומרים נוספים.

2. וועדה המורכבת מאנשי הקרן ביניהם: מנכ”ל הקרן, המנהל האמנותי, מנהלת ההפקות, אחראי דוקו, אחראי עלילתי, תיבחן את ההצעות שעלו לשלב השני, ותקרא את חוות הדעת של הלקטורים-ות. ההצעות ייבחנו על פי שיקולים ביניהם: איכות התסריט, חזון אמנותי, ייתכנות הפקתית, הערכת סיכויי הצלחה בקופות/ פסטיבלים ועוד. כל קריטריון יקבל ניקוד, והפרויקטים שיזכו לניקוד הגבוה ביותר יעברו לשלב השלישי והאחרון.

3. החלטה סופית של דירקטוריון הקרן.

חשוב לזכור: 
אנונימיות: בשלב הראשון (קריאת ההצעות ע”י הלקטורים-ות), ההגשה היא אנונימית – חשוב לזכור שיש להגיש את החומרים באופן אנונימי, ללא ציון שם במאי/ תסריטאי/ מפיק. הקרן מנחה את הלקטורים-ות שאם הם מזהים-ות במי מדובר, יש לפסול את הבקשה.

– בכל מועד הגשה תוכלו להגיש כמה הצעות שתרצו אבל ניתן לקבל תמיכה רק בפרויקט אחד פר שנה. (האמור נכון לבמאים-ות ולא לתסריטאים-ות)

ניתן להגיש אך ורק במערכת הממוחשבת – מה שאומר שאין דחיות אפילו לא בדקה (!) כי המערכת ננעלת. חשוב, ואף קריטי שתגישו לפני הדדליין (20/7). בעיות טכניות עלולות לחבל בהגשה שלכם-ן וכדאי לקחת מרווח בטיחות.

– הסעיף ה-6 בדרישות ההגשה הוא ‘העתק הסכם מפיק-תסריטאי, וכל מסמך אחר הקשור בזכויות עיבוד התסריט‘. בקרן מודעים לכך שבשלב זה סביר שלא תגישו בקשה עם מפיק-ה ולכן: א. רשמו את עצמכם-ן כמפיק-ה לשלב הפיתוח. ב. הצהירו שהזכויות על התסריט נמצאות 100% ברשותכם-ן, אלא אם לא, ואז חשובה הצהרה של מי הזכויות ושקיבלתם-ן את הרשות לעבד.

– סעיף 8 – ‘חומרים מצולמים’: לא חובה! רק ‘אם ישנם’.

– סעיף 10 ‘פירוט מקורות מימון נוספים‘: ייתכן שאין כאלה בשלב זה – לא חובה!

לצפייה במפגש המלא