הנהלה וצוות

פעילות האיגוד מתבצעת על ידי הנהלת האיגוד, המבוססת כולה על במאים-ות העושים-ות מלאכתם-ן בהתנדבות, ועל ידי מערכת אדמיניסטרטיבית צנועה אך יעילה.

יו”ר האיגוד: לימור פנחסוב

חברי הנהלה:
אביגיל שפרבר, אורי נועם, אריק לובצקי, דוקי דרור, דיויד גולן, דני רוזנברג, הילה מדליה, יוני מרדכי, יונתן גורפינקל, יריב הורוביץ וערן קולירין.

צוות:
אחראי קידום היצירה המקורית (מנכ”ל): רועי אלבה
אחראית תוכן ופרויקטים: טל ארדיטי
רכזת מערכת: אילה שושני

ועדת ביקורת:
עמרם קליין (יו”ר) ניצה גונן ואמיר הר-גיל

יועצים חיצוניים:
רו”ח – ישראל בוימפלק
יועצת משפטית – עו”ד ליאת דר