האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה

איגוד הבמאיות והבמאים רואה בהטרדות מיניות התנהגות משפילה ובזויה ופועל להרחבת המודעות לתופעה ומניעתה, על מנת להשיג סביבת עבודה נעימה ונטולת הטרדות מיניות, לכל היוצרים והיוצרות, העובדים והעובדות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה.

בשנת 2016 חתמו ששת איגודי היוצרים והעובדים בקולנוע ובטלוויזיה, בהם: האיגוד, שח”ם – ארגון השחקנים, איגוד התסריטאים, איגוד העורכים, פורום היוצרים הדוקומנטרים ואקט – איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה, על האמנה למניעה והתמודדות עם תופעת ההטרדות המיניות בתעשייה.
את האמנה האופרטיבית ניסחו ששת האיגודים, תוך התאמה מיוחדת של הוראות החוק למניעת הטרדה מינית לאופייה הייחודי של העבודה בתחום; זאת במטרה להביא לשיתוף פעולה מלא של כל עובדי ועובדות התעשייה במאבק למיגור תופעת ההטרדות המיניות על הסט ומחוצה לו.
בין ההנחיות שנקבעו באמנה למניעת הטרדות מיניות במסגרת עבודה בהפקה, הודגש הצורך בהימנעות מיצירת אווירה עוינת, בעלת אופי מיני במסגרת העבודה בהפקה; איסור קיום מגע לא ראוי ו/או התייחסות משפילה ומבזה בנושא גוף, העלולים לגרום לאי נוחות ללוקחים חלק בהפקה; בכל הנוגע לטיפול טכני, איפור או הלבשה, הדורשים מגע אינטימי, באם ישנה בקשה מיוחדת לכך, תתאפשר בחירת מין הגורם המקצועי המטפל. ככל שהדבר אינו אפשרי, תתאפשר לבקשת מי מהצדדים נוכחות של אדם נוסף. כמו כן, בכל מצב בו נדרשת שהות מעבר לשעות העבודה המקובלות, באם ישנה בקשה מיוחדת לכך, תתאפשר לבקשת מי מהצדדים נוכחות של אדם נוסף, לרבות בחדרי עריכה, הלבשה ואיפור. במקרה ואין אפשרות/רצון לנוכחות אדם שלישי יש להקפיד על השארת דלת החדר פתוחה.
עו”ד ליאת קליין מונתה על ידי האיגודים לשמש מטעמם בתפקיד הממונה הכללית לנושא הטרדות מיניות בתעשייה, והיא זו האחראית על ריכוז ובירור תלונות על הטרדה באופן רציני, מהיר ודיסקרטי.

ניתן לפנות לליאת במספר: 055-6653890

לצד עו”ד ליאת קליין, טל ארדיטי, אחראית התוכן והפרויקטים באיגוד, משמשת כאחראית איגודית לנושא ניתן להשיגה במספר: 0774181600
או בדוא”ל: info@directorsguid.org.il

פוסטר של האמנה המקוצרת לתלייה בסטים

לקריאת האמנה המלאה