9 בינואר 2020

שני קולות קוראים חדשים ממועצת הפיס

עד 9/2 | מועצת הפיס לתרבות ואמנות פירסמה שני קולות קוראים חדשים, לתמיכה בסרטי אנימציה קצרים, ובהפקת סדרות דרמה ישראליות לטלוויזיה

מועצת הפיס לתרבות ואמנות פירסמה שני קולות קוראים חדשים למענקים בתחום הקולנוע והמדיה החדשה >

הראשון, במסלול הפקת סרטי אנימציה קצרים:

סיוע בהפקת סרטי אנימציה קצרים פרי יצירתם של יוצרים-ות ישראליים שאינם סטודנטים-ות. מענק בפרויקט זה צפוי להיות בסכום שבין 150,000 ₪ ל- 250,000 ₪ כולל מע”מ לכל בקשה שתאושר. התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד מרץ 2022. רשאים-ות להגיש יוצר-ת יחיד-ה, או תאגיד, העומדים בכל תנאי הסף. יוצר-ת לעניין פרויקט זה הוא אחד-ת מהבאים: במאי-ות, תסריטאי-ת או אנימטור-ית הסרט.

פרטים נוספים והגשה במסלול סרטי אנימציה קצרים

השני, במסלול הפקת סדרות דרמה ישראליות לטלוויזיה:

סיוע בהפקת סדרות דרמה ישראליות לטלוויזיה. מענק בפרויקט זה צפוי להיות בסכום שבין 250,000 ₪ ל- 400,000 ₪ כולל מע”מ לכל בקשה שתאושר. התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד יוני 2022.רשאים-ות להגיש תאגיד שהוא חברת הפקה עצמאית (שאינו חברת בת/מסונפת/קשורה של גוף משדר), או יוצר-ת הסדרה (יוצר-ת לעניין זה הוא-היא תסריטאי-ת הסדרה).

פרטים נוספים והגשה במסלול סדרות דרמה

מועד אחרון להגשה בשני המסלולים: 9/2 בחצות.