15 באוגוסט 2019

קול קורא: הצעה ליצירה לתיאטרון הסמטה

עד 28.11 | יוצרים-ות מוזמנים-ות להגיש הצעות ליצירה לתיאטרון הסמטה

תיאטרון “הסמטה” מזמין יוצרים ויוצרות (מכל קשת היצירה) לשלוח הצעות ליצירה הבוחנת את גבולות היצירה המקורית במאה ה-21 (מבנה היצירה, יחסי במה-קהל ועוד), לפרויקט “אביב ישראלי” ה-11 במספרו.

ההצעות הנבחרות יזכו בליווי אמנותי, תמיכה כספית (שטרם נקבעה), עזרה טכנית, חלל חזרות, ובפרסום ויח”צ מטעם התיאטרון.

מופעי הפסטיבל ישולבו בהמשך ברפרטואר השוטף של תיאטרון הסימטה.

על ההצעות המוגשות לכלול: תיאור מפורט של היצירה, תקציר היצירה, התפיסה הבימתית, קו”ח ופרטי קשר של היוצרים-ות והמשתתפים-ות, וכל חומר רלוונטי נוסף.

*במקרה של מחזה תיאטרוני – יש להגיש מחזות מלאים.

את ההצעות יש להעביר בפורמט וורד (Word) למייל: prezent.hasimta@gmail.com, או לכתובת: תיאטרון הסימטה, סימטת מזל דגים 8, יפו.

מועד אחרון להגשת הצעות: 28/11/19

*הפסטיבל אינו מתחייב לקבל את ההצעות ו/או להחזיר למגישים-ות את הצעותיהם.

*יודגש כי האחריות על הפקתן בפועל של ההצעות שתיבחרנה הינה על מגישיהן ויוצריהן.

לבירורים נוספים יש לפנות אל כתובת המייל שלמעלה.

לאתר התיאטרון