13 באוגוסט 2018

יוצרות מראות #2

הכנס של בית הספר לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, יתקיים במהלך חודש ינואר 2019, ויעסוק בזיקות בין טכנולוגיות של מגדר וגוף. חוקרות-ים מוזמנות להגיש הצעות להרצאות בנושא עד ה-28/10

כנס “יוצרות מראות”, של בית הספר לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, יתקיים זו הפעם השנייה, במהלך חודש ינואר 2019, בתאריכים 14-15. השנה, הכנס מבקשר לבחון זיקות בין טכנולוגיות של מגדר וגוף לבין יצירה, הפצה וצריכה של קולנוע, טלוויזיה, וידאו ומדיה דיגיטלית של נשים. במסגרת הכנס ייבדקו סוגיות הקשורות ביצירה של נשים, במדיה ממוגדרת, בסייבר-פמיניזם, ביחס בין מנגנונים טכניים לבין ייצוג ותפיסת גוף נשי, בקשר בין המבט הקולנועי/טלוויזיוני לבין מין ומיניות, באפשרויות המדיומליות והטכניות הנקשרות בחוויה פנומנולוגית של צופות ועוד.

חוקרות-ים מוזמנות להגיש הצעות להרצאות – 20 דקות כל הרצאה – בנושאי הכנס. אורך ההצעה: עד 200 מילים.

תאריך אחרון להגשת הצעות – 28/10/18.

לפרטים נוספים